Promjena narudžbe

Za promjene narudžbe ili opoziv narudžbe nazovite naše prodajne savjetnike za pomoć na broj telefona 091 663 6566.

Molimo da prilikom poziva pripremite serijski broj narudžbe (četveroznamenkasti broj koji se nalazi u polju [Narudžba#—-]) koji Vam je stigao u e-pošti prilikom predaje narudžbe!

Promjena artikla iz narudžbe

  • Ako ste u okviru jedne narudžbe naručili više artikala, neželjeni artikl možete opozvati. Željeni model artikla zatim naručite ponovno – predajom nove web narudžbe. Preostali dio izvorne narudžbe ostaje važeći. Rješenje je prikladno samo kad je riječ o osobnom preuzimanju artikala, inače bi morali dvaput platiti troškove dostave.
  • Druga mogućnost je opoziv narudžbe u cijelosti i ponovna narudžba svih artikala.

Promjena datuma i načina dostave

Način dostave kod predane narudžbe, nažalost, ne možete mijenjati. To znači da je narudžbu potrebno opozvati i predati novu.